Tel: 023 230 1143/Faks: 086 614 7681      Van der Stelstraat, Tulbagh 6820      e-mail: bscronje@breede.co.za

Kuierbossie is in die hoof straat van Tulbagh, waar die meeste prominente besighede hul bevind, geleë.

Kyk, as jy nou ‘n plek soek om te kuier, dan is die stoep van Kuierbossie dié plek!  Jy kan op Vrydagaand sien hoe al die werksmense vinnig die winkels inhol, rondhol en weer huis toe hol.  Of jy kan op ‘n Saterdagoggend kom kuier om te sien hoe deurmekaar dit kan raak op ‘n kleindorpie wanneer die omgewing se kopers ingery kom op fietse, karre, lorries en selfs trekkers - eendag het ek tot gesien hoe ‘n dame ewe galant haar week se inkopies op ‘n kruiwa huis toe stoot.

Kom kuier oor die naweek, óf wanneer dit stiller is in die week, Kuierbossie is die ideale plek om ‘n klein dorpie se besigheid (of is dit rustigheid) te kom sit en dophou terwyl jy kuier oor ‘n heerlike, hartlike bord kos met ‘n lekker glas wyn van een van die omgewing se kelders.

In die somer bied die verkoelde stoep ‘n heerlike verposing aan om uit die son pad te gee, maar in die winter skuif mens net binne toe om langs ‘n lekker warm vuur ordentlik te kan kuier oor ‘n Sherrie of ‘n Portjie!

Lees nou maar verder om te sien wat ons alles bied om jou kuier iets besonders te maak...

Kuierbossie is situated on the main street of Tulbagh, where the most prominent business trade their wares.

Look, if you are looking for a place to really come and have a good time, then Kuierbossie’s “stoep” is just the place for you!  On Friday evenings you could watch the vicinity’s people run hither and dither to shops and back home.  Or you can relax on a Saturday morning to study the typical small town confusion when the country’s people come to town on bicycles, on cars, lorries or even trekkers – one day I even saw a lady elegantly pushing her shopping home in a wheel barrow.

Visit us on the weekend, or when it is quieter in the weekend, Kuierbossie is the ideal place to study a small town’s business (or is it relaxedness), while you enjoy delicious, hearty plate of food together with an excellent glass of wine from one of the vicinity’s cellars.

In summer you could escape the heat on the cooled stoep, but in winter you can move inside and find a warm place close to the fire while you enjoy a lovely Sherry or a dram of Port!

So read on to see what else we offer to make your visit unforgettable...
gepleeg deur / committed by - Kumie Joubert-Van Niekerk